Luennot/workshopit

  • Pituus: 2/4/6/8h

Teemoja:

  • Avoin vuorovaikutus arvona
  • Kuuntelun filosofia ja taidot
  • Oman vuorovaikutuksen tarkastelu, vaikutukset ja kehittäminen
  • Toimivan vuorovaikutuksen viholliset
  • Sujuvan keskustelun taidot
  • Rakentava tapa toimia konfliktissa
  • Arvot ja niiden törmäykset
  • Tunteet vuorovaikutuksessa

*Workshopin/luennon tarkempi teema tai kesto voidaan sopia yhdessä.

Henkilökohtainen tunne- ja vuorovaikutustaito -valmennus

Henkilökohtainen mentorointi sopii erityisen hyvin työntekijöille, joille vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa työtä.

Henkilökohtainen mentorointi tarjoaa yksilöllistä valmennusta ja tukea tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Sen avulla on mahdollisuus tarkastella ja kehittää omia taitoja huomattavasti tehokkaammin kuin ryhmämuotoisessa valmennuksessa.

Aloituskerralla asetetaan tavoitteet ja käydään läpi senhetkinen tilanne. Tavoitteiden asettamisen jälkeen tehdään suunnitelma ja harjoitellaan keskeisimpiä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Tapaamisissa käydään läpi kokemuksia eri vuorovaikutustilanteista ja uusien taitojen käyttämisen vaikutusta ihmissuhteisiin sekä omaan ajatteluun.

Henkilökohtainen mentorointi sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää omia taitojaan, ymmärtää paremmin vuorovaikutuksen syy- ja seuraussuhteita, saada konkreettista tukea haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, tulla itsevarmemmiksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, oppia omasta ajattelusta ja vuorovaikutustavoista lisää.

Tiimivalmennus

Tiimivalmennuksessa tarkastellaan henkilökohtaisia vuorovaikutustapoja sekä työyhteisön vuorovaikutuskulttuuria. Ensimmäisessä tapaamisessa määritetään senhetkinen tilanne, yhteinen tavoite sekä keinot, joilla tavoitteeseen päästään. Seuraavissa tapaamisissa tarkistetaan tavoitteissa edistymistä ja jaetaan kokemuksia käytetyistä menetelmistä.

Tiimivalmennuksen kesto ja toteutustapa sovitaan yhdessä.

Robert Juvonen | SocialCoach.fi | 040 777 5450 | robert.juvonen@socialcoach.fi