Tunne- ja vuorovaikutustaito -mentorointi

Henkilökohtainen mentorointi tarjoaa yksilöllistä valmennusta ja tukea tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Sen avulla on mahdollisuus tarkastella ja kehittää omia taitoja tehokkaammin kuin ryhmämuotoisessa valmennuksessa.

Aloituskerralla asetetaan tavoitteet ja käydään läpi senhetkinen tilanne. Tavoitteiden asettamisen jälkeen tehdään suunnitelma ja harjoitellaan keskeisimpiä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Tapaamisissa käydään läpi kokemuksia eri vuorovaikutustilanteista ja uusien taitojen käyttämisen vaikutusta ihmissuhteisiin sekä omaan ajatteluun.

Henkilökohtainen mentorointi sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää omia taitojaan, ymmärtää paremmin vuorovaikutuksen syy- ja seuraussuhteita, saada konkreettista tukea haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, tulla itsevarmemmiksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, oppia omasta ajattelusta ja omista vuorovaikutustavoista lisää.

  • 1 kk mentorointi (sisältää aloituskerran (1,5h) ja yhden 1h tapaamisen, sekä yhden 30min etätapaamisen) 280€
  • 3kk mentorointi (sisältää aloituskerran (1,5h) ja kolme 1h tapaamista, sekä kaksi 30min etätapaamista) 420€
  • 6kk mentorointi (sisältää aloituskerran (1,5h) ja kuusi 1h tapaamista, sekä neljä 30 min etätapaamista) 670€

Huom! Tapaamiset onnistuvat ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Muussa tapauksessa kaikki tapaamiset järjestetään etätapaamisina.

Toimiva perhe -kurssi

3 x 8h. Toteutetaan kahtena peräkkäisenä viikonloppuna (la+su ja su) Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10. Hinta 290€ (Jos samasta perheestä osallistuu kaksi, on hinta toiselle 270€)

Sisältö

Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan yhteistoiminnallisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja kasvatuksellisesta näkökulmasta. Tapaamiset tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden omien taitojen kehittämiseen, oman kasvatustyylin pohtimiseen ja sen vaikutuksiin sekä vertaistuen antamiseen/saamiseen. Kurssipakettiin kuuluu myös itselle saatava materiaali, joka auttaa omien ja perheen vuorovaikutustaitojen kehittämistä myös kurssin jälkeen.

Toimiva Perhe -kurssi on edesmenneen Amerikkalaisen psykologi Thomas Gordonin kurssiperheeseen kuuluva kurssi, jota on opetettu miljoonille vanhemmille ympäri maailmaa vuodesta 1962 asti. Gordon on ollut kolmesti ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi pioneerityöstään vuorovaikutustaitojen parissa. Gordoniin ja hänen kursseihinsa voi tutustua lisää osoitteessa gordontraining.com

Robert Juvonen | SocialCoach.fi | 040 777 5450 | robert.juvonen@socialcoach.fi