Robert Juvonen (LitM), Liikunnan ja terveystiedon lehtori, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja.

Aloitin tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttamisen Jyväskylän yliopistossa, jossa opetin vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi olen täydennyskouluttanut liikunnanopettajia, peruskoulun opettajia sekä järjestänyt Toimiva Perhe -kurssia.

Oma matkani tunne- ja vuorovaikutustaitojen kanssa alkoi yliopisto-opintojen aikana. Tajusin silloin ensimmäistä kertaa, että vuorovaikutustaidoissa pystyy aidosti kehittymään ja omiin tapoihin voi vaikuttaa. Teoriaan perehtymisen ja omien taitojen kehittämisen lisäksi kouluttauduin amerikkalaisen psykologin Thomas Gordonin kurssien ohjaajaksi.

Moniulotteisena ilmiönä vuorovaikutusta kannattaa mielestäni tarkastella useasta näkökulmasta eri tieteenaloja hyödyntäen. Kouluttaessa keskiössä on aina osallistujien kokemukset ja aikaisempi tietämys, johon liitetään tarkoituksen mukaan eri tieteenalojen tutkittua tietoa.

Se miten vuorovaikutamme toistemme kanssa, niin töissä kuin kotona, on mielestäni yksi tärkeimpiä hyvinvointimme elementtejä. Tarkastelemalla ja tavoitteellisesti kehittämällä omia vuorovaikutustaitoja, voi pysyvästi parantaa omaa ja ympärillä olevien elämänlaatua synnyttämällä luottamusta ja aitoa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Robert Juvonen | SocialCoach.fi | 040 777 5450 | robert.juvonen@socialcoach.fi