Palveluita tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen yksityisesti ja yrityksille

Kaipaatko valmennusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin? Mietittekö yritykselle koulutusta tai sisältöä työhyvinvointipäivään?

Valmennus auttaa havainnollistamaan vuorovaikutukseen ja tunteisiin liittyviä lainalaisuuksia ja tekee ne helposti ymmärrettäviksi ja konkreettisiksi. Pragmaattinen lähestymistapa tarjoaa käytännön työkaluja erilaisiin arjen vuorovaikutustilanteisiin. Samalla on mahdollisuus tutkia omaa vuorovaikutusta ja sen ”takana” olevia asenteita, tapoja ja ajatusmalleja, jotka tiedostamatta vaikuttavat jokapäiväiseen ympäristön tulkitsemiseen ja viestimiseen.

Valmennus pohjaa tutkittuun tietoon ja vuorovaikutusta/tunteita käsitellään monitieteisestä näkökulmasta. Keskiössä ovat kuitenkin osallistujien kokemukset, joihin kaikki teoria pyritään liittämään. Tärkeimpänä tavoitteena on tehdä vuorovaikutus ja tunteet mahdollisimman ymmärrettäviksi sekä tarjota konkreettisia työkaluja, jotka mahdollistavat avoimen ja luottamusta rakentavan päivittäisen vuorovaikutuksen.

Robert Juvonen | SocialCoach.fi | 040 777 5450 | robert.juvonen@socialcoach.fi